In gesprek met professional

Praktische tips
gesprek
In de praktijk blijkt dat men na een gesprek met bijvoorbeeld een arts niet goed meer weet wat is besproken en afgesproken. Hieronder volgen praktische tips. Inhoud: Wees geïnformeerd Bereid je voor Ga bij voorkeur niet alleen Informatie Maak aantekeningen en/of neem het gesprek op Zorg voor duidelijkheid Bij een belangrijke beslissing Omgaan met de aandoening Psychologische en psychosociale effecten van het leven met de aandoneing.

Wees geïnformeerd

Via Internet kun je via bijvoorbeeld Google ‘zoek’ (ook wel Dr. Google genoemd) informatie over je aandoening of symptomen opzoeken. Let hierbij op de bron van deze informatie omdat niet alle informatie op Internet betrouwbaar is.

Betrouwbare informatie:

2 Bereid je voor.

Houd bijvoorbeeld bij:

 1. Hoe voelde je je/je baby zich de afgelopen periode?
 2. Welke bijzonderheden hebben zich voorgedaan?
 3. Is er iets veranderd in leefstijl of voeding?
 4. Veel zorgverleners en ziekenhuizen hebben een ‘portal’ dat via Internet toegang geeft tot een deel van je medische gegevens. Toegang hiertoe kun je via de website van de zorgverlener regelen.

Noteer vooraf vragen die je wilt stellen. Het bijhouden van een dagboek kan ook goed helpen want meestal weet je niet meer precies wat er bijvoorbeeld drie weken geleden is gebeurd.

3 Ga bij voorkeur niet alleen.

 1. Twee horen meer dan één.
 2. Bespreek de rolverdeling zoals wie voert het gesprek en wie maakt aantekeningen.
 3. Neem samen je vragen door.

4 Informatie.

 1. Wat wil je precies weten.
 2. Vraag de testuitslagen.
 3. Welke eventuele behandelingen zijn mogelijk.
 4. Wat zijn voordelen en nadelen per mogelijke behandeling.
 5. Welke medicatie gebruik ik eventueel nu en hoe verder qua medicatie.
 6. Wat zijn mogelijke bijwerkingen van medicatie

5 Maak aantekeningen en/of neem het gesprek op.

 1. Schrijf de namen op van degenen met wie je spreekt.
 2. Zet een datum bij je aantekeningen.
 3. Noteer de opmerkingen over de eventuele behandeling.
 4. Noteer eventueel voorgeschreven medicatie en het gebruik hiervan.
 5. Neem het gesprek op met bijvoorbeeld jouw smartphone (alleen geluid) in overleg met de zorgverlener.

6 Zorg voor duidelijkheid

 1. Vraag wie de hoofdbehandelaar is.
 2. Wie is het aanspreekpunt en hoe is deze persoon te bereiken en op welke dagen en tijden.
 3. Vraag door als je iets niet duidelijk is. Doe geen aannames.
 4. Vraag waar nodig om een toelichting (een voorbeeld of tekening).
 5. Controleer of je het goed begrepen hebt: herhaal wat gezegd is in je eigen woorden.
 6. Vraag waar nodig om een toelichting bij medische termen.
 7. Vraag naar (aanvullende) schriftelijke informatie

7 Bij een belangrijke beslissing

 1. Vraag en neem de tijd om na te denken.
 2. Vraag om een gesprek met een verpleegkundig specialist of een andere professional.
 3. Vraag naar ervaringen met de voorgestelde behandeling:
 • Hoe vaak heeft men deze behandeling in dit ziekenhuis uitgevoerd?
 • Tot welke resultaten hebben die behandelingen geleid?
 • Wat zijn de risico’s?
 • Wat kunnen de gevolgen zijn (op zowel korte als lange termijn)?
 • Zijn er alternatieven en zo ja welke?
 • Vraag een ‘second opinion’ bij twijfel over je behandeling. Dit kan bijvoorbeeld via je huisarts worden geregeld

8 Omgaan met de aandoening.

 1. Laat het je behandelend arts of specialist weten wanneer je je zorgen maakt of wanneer er bijzondere omstandigheden zijn.
 2. Vraag zo nodig naar begeleidingsmogelijkheden die het ziekenhuis/kliniek/etc. kan bieden.
 3. Als hulpmiddel kun je de lastmeter gebruiken www.lastmeter.nl

9 Psychologische en psychosociale effecten van het leven met een aandoening.

Het leven met een ziekte heeft niet alleen lichamelijke consequenties maar ook psychologische en psychosociale consequenties.

 1. Het leven met onzekerheid.
 2. Ziekte is niet zichtbaar waardoor andere personen allerlei nare opmerkingen kunnen maken.
 3. Zelfbeeld en zelfvertrouwen.
 4. Leren omgaan met en accepteren van beperkingen.
 5. Effect op relaties zoals partner, kinderen (als je ouder bent), vrienden en collega’s.
 6. Mogelijk biedt de zorgverlener ondersteuning op psychologisch gebied, maak het in ieder geval bespreekbaar.
 7. Op onze website hebben wij een speciaal deel dat aandacht aan deze problematiek besteedt. Er zijn ook psychodermatologen, gespecialiseerd in psychologie bij dermatologische aandoeningen.

Start typing and press Enter to search

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Dit zal sluiten in 0 seconden