Missie en Visie

Onze missie en visie is de basis voor onze activiteiten en begroting
piramide-nnn
Ons beleid is vastgelegd in een beleidsplan dat als basis dient voor het jaarlijkse activiteitenplan en begroting. Het beleid wordt vervolgens vertaald in concrete activiteiten welke wij per jaar plannen en begroten. Afhankelijk van onze financiële positie voeren wij de geplande activiteiten uit of niet. Activiteiten kunnen ook in een projectvorm worden uitgevoerd met aparte financiering.

Missie

Het bevorderen van het welzijn van mensen met reuzenmoedervlekken, in het bijzonder haar eigen leden, en het bevorderen en ontwikkelen van activiteiten die dit welzijn kunnen bevorderen; en alles wat daarmee in de ruimste zin des woords verband houdt.

Visie

Het bieden van medische en psychosociale ondersteuning van mensen met aangeboren moedervlekken en hun naaste families en/of hun directe omgeving zodat de kwaliteit van hun leven verbetert. Dit doet NNN door:

 1. Het geven van algemene voorlichting aan leden betreffende hun aandoening;
 2. Het leggen, bevorderen en in stand houden van contacten tussen de leden alsmede hun familieleden, het organiseren van bijeenkomsten;
 3. Het opkomen voor gezamenlijke belangen van de leden en het verwerven van inspraak in relevante instellingen;
 4. Het uitwisselen van informatie en ervaringen met andere patiëntenverenigingen en het samenwerken met andere organisaties;
 5. Het geven van informatie aan medici en para-medici om meer aandacht te krijgen voor reuzenmoedervlekken en het onderzoek daarnaar te stimuleren;
 6. Het geven van informatie aan het grote publiek teneinde begrip voor mensen met aangeboren moedervlekken te vergroten;
 7. en voorts alle wettige middelen die de vereniging ter vervulling van haar doel ten dienste staan.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:

 1. Wij behartigen de belangen van patiënten en hun families.
 2. Wij hebben een team van (medisch) professionals die experts zijn in hun vakgebied.
 3. Wij kunnen meeleven met de patiënt en de familie op basis van eigen kennis en ervaring.
 4. Impact en bereik. Wij willen een positieve impact hebben op de kwaliteit van het leven van de patiënt en familie.  Ons bereik richt zich op Nederland en België (Vlaanderen).
 5. Wij maken gebruik van moderne technologie en hanteren een moderne aanpak.
 6. Wij werken samen met allerlei organisaties en personen om onze doelen te bereiken.

Hoofddoelen

Wij hebben de volgende hoofddoelen gesteld over de periode van het beleidsplan:

 1. Onze organisatie is de patiëntenorganisatie voor aangeboren moedervlekken en ondersteunt patiënten, hun families en zorgprofessionals op zowel medisch, psychologisch als psychosociaal vlak.
 2. Wij willen een positieve impact op het leven van mensen met aangeboren moedervlekken.
 3. Wij brengen patiënten, hun families en zorgprofessionals samen middels lotgenotencontact.
 4. Wij werken samen met andere organisaties vanuit de instelling ‘samen ben je sterker’ en met als doel ‘win-win’ situaties te bereiken voor alle betrokken partijen. Hierbij is het cruciaal dat deze organisaties (vrij) gelijkwaardig zijn qua professionaliteit, ambities en activiteit.

Start typing and press Enter to search