Welkom bij onze enquête 'Toetsing expertise centra CMN - Maastricht UMC'

1. Ik ben:

2. Sinds wanneer kom je voor behandeling, begeleiding en controle-afspraken in dit ziekenhuis?

3. Ervaar je dat de zorgverlener in het expertisecentrum je voor CMN op een vastgestelde manier (volgens een bepaalde procedure, zorgpad, richtlijn of ander document) behandelt?

4. Ervaar je dat de verschillende behandelingen, begeleiding, onderzoeken en controle-afspraken die je krijgt voor CMN (ook die buiten het ziekenhuis, bijv. fysiotherapie) op elkaar aansluiten of zijn afgestemd of zijn afgestemd doordat betrokken zorgverleners met elkaar overleggen?

5. Ben je geïnformeerd door het ziekenhuis, of een van de zorgverleners, over de samenstelling en de rollen van de zorg- en hulpverleners die met elkaar overleggen over jouw behandeling, begeleiding en onderzoeken? (Meerdere antwoorden mogelijk)

6. Ervaar je bij het totaal van je behandelingen, begeleiding, onderzoeken en controle-afspraken in het ziekenhuis, dat je te maken hebt met een vaststaand team van zorgverleners ?

7. Ervaar je bij afwezigheid van je vaste, gespecialiseerde zorgverlener je behandelingen en onderzoeken, dat het ziekenhuis probeert deze door een andere in gespecialiseerde CMN zorgverlener over te laten nemen?

8. Ervaar je dat jouw behandelingen, begeleiding en onderzoeken op een logische manier samenhangen / worden gecoördineerd (bijv. door een hoofdbehandelaar)?

9. Ervaar je voldoende begeleiding wanneer de behandeling van je kind (tot 18 jaar) door de kinderarts wordt overgedragen naar de volwassenzorg?

10. Vraagt het ziekenhuis (mondeling of schriftelijk) wel eens wat je vindt van de kwaliteit van het totaal van uw behandelingen, controles en onderzoeken voor uw aandoening en heb je het gevoel dat er door het ziekenhuis iets met je reactie wordt gedaan?

11. Is het ziekenhuis – indien noodzakelijk voor de behandeling van je aandoening - voor u 24 uur per dag bereikbaar?

12. Ben je van mening dat het ziekenhuis gemakkelijk bereikbaar en benaderbaar is voor overleg met je zorgverleners van buiten het ziekenhuis?

13. Ervaar je dat het ziekenhuis zich inzet om anderen dan je zelf informatie te geven over CMN?

14. Voldoet de informatie die jij (en je naasten / familie / mantelzorgers) van het ziekenhuis ontvangt? (meerdere antwoorden mogelijk)

15. Weet je of het ziekenhuis wel eens contact heeft gezocht met een ziekenhuis in het buitenland over jouw behandeling?

16. Heeft het ziekenhuis je gewezen op het bestaan van NNN?

Start typing and press Enter to search