Familiedag

25 september 2021 Leusden
groepsfoto-kopie2
Op 25 september 2021 organiseerde NNN een familie en ontmoetingsdag bij landgoed ISVW (Internationale school voor Wijsbegeerte) in Leusden. De ISVW ligt in het prachtige bosgebied aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug. Het thema van de ochtend ging over ervaringskennis delen. Daarnaast leuke activiteiten waarin gezellig samenzijn centraal stond.

Programma

Johannes Verheijden gaf een interactieve workshop over hoe leden hun ervaringsdeskundigheid kunnen gebruiken om anderen te helpen. Tijdens de online bijeenkomst in maart 2021 waren enkele ideeën geopperd: ‘buddy’s’ of  ‘online themabijeenkomsten organiseren’. Deze interactieve bijeenkomst was een mooie gelegenheid om hier beter over na te denken en er al dan niet vorm aan te geven. De impact van aangeboren reuzenmoedervlekken kan groot zijn: late diagnose na geboorte, doorverwijzingen naar expertise centra, keuze wel/niet verwijderen, een zwaar verwijdertraject, angst voor pesten, acceptatie … Nieuwe ouders konden aangeven of en wanneer zij behoefte kregen aan ervaringskennis van oudere leden.
Johannes Verheijden is 18 jaar werkzaam geweest als Coördinator Zorg bij BOSK, een Nederlandse vereniging voor mensen met een lichamelijke beperking (zoals spina bifida, schisis en hydrocephalus). Bij BOSK was Johannes Verheijden tussenpersoon tussen “ouders van …” of “personen met …” en professionals. Hij is jarenlang coördinator en trainer geweest van parent2parent, een organisatie die ouders met een zorgvraag koppelt aan ouders met ervaring. Zijn passie is het verbinden, ‘empowerment’ van mensen vergroten, het stimuleren van dialoog en uitwisseling van kennis en ervaring, zodat alle partijen kennis kunnen uitdragen en leren. Momenteel is hij coördinator bij het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK), een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines uit de 1e, 2e en 3e lijn, met veel kennis over en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen.
’s Middags waren er verschillende mogelijkheden. Je kon een virtual reality ervaring opdoen. Daarvoor moest je een speciale bril opdoen en leek het net of je in een achtbaan zat of van een piste af ging skiën. Andere konden meekijken op een scherm.
Je kon ook wandelen in de prachtige bossen van de Utrechtse Heuvelrug of meedoen met de creatieve workshop. Kinderen en ook verschillende ouders, opa’s en oma’s gingen trots naar huis met leuke zelfgemaakte creaties.
Het waren gezellige activiteiten waarin jong en oud, met of zonder moedervlekken (CMN) een heerlijke dag gehad hebben!
Familiedag 2021
20210925_09373320210925_16471120210925_164632

Familiedag 2021

Start typing and press Enter to search