Rechten van de patient

Jouw recht
rechten

Samen beslissen

Wanneer er met jouw gezondheid iets aan de hand is, heb je de hulp van een arts of een andere deskundige nodig.

Zowel de patiënt als de hulpverlener hebben rechten en plichten. In het e-book Patiëntenrechten staan de belangrijkste rechten en plichten beschreven.

In Nederland zijn de rechten van de patiënt vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelings- Overeenkomst (WGBO). Deze wet regelt de behandelrelatie tussen patiënt en hulpverlener.
Het e-book Patiëntenrechten behandelt negen onderwerpen:

  1. Het eerste gedeelte gaat over de WBGO.
  2. Inzage in het medisch dossier.
  3. Een tweede mening of second opinion vragen.
  4. Wat zegt de wet over kinderen, hun ouders en patiëntenrechten.
  5. Vragen over de huisarts.
  6. Vragen over de tandarts.
  7. Het geven van toestemming voor behandelingen.
  8. Wat doe ik als ik een klacht heb over de zorg.
  9. Het nemen van beslissingen in de zorg.

Meer informatie

Start typing and press Enter to search

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Dit zal sluiten in 0 seconden