Kascommissie

Interne financiële controle door de Kascommissie goedkeuring
kascommissie

Nevus Netwerk Nederland heeft niet alleen een externe accountant maar ook een interne Kascommissie.

Per jaar dienen twee Kascommissieleden ‘de boeken’ te controleren. Een Kascommissielid kan twee jaar in functie zijn. Er is een doorschuifsysteem van toepassing waarbij, normaal gesproken, niet allebei de Kascommissieleden tegelijkertijd vertrekken.

Alle financiële stukken, zoals facturen en declaraties, zijn beschikbaar in onze Google Suite zodat de Kascommissieleden op voorhand aan de slag kunnen.

Onze jaarrekening wordt normaal gesproken opgesteld in het eerste kwartaal.

De voorkeur is de Kascommissie controle uit te voeren kort nadat de jaarrekening is opgesteld en voor de ledenconferentie (ALV).

Vervolgens tekenen zij in tweevoud, indien alles in orde wordt bevonden, een standaard verklaring dat zij akkoord zijn met de boeken. Deze verklaring wordt vervolgens gepubliceerd (zie hieronder).

Tijdens onze leden conferentie doet de Kascommissie verslag van de bevindingen en dienen de leden het Bestuur décharge te geven voor het gevoerde financiële beleid.

Bij voorkeur wordt de Kascommissie geheel online geregeld. Nadat zij akkoord hebben gegeven, ontvangen zij per post de verklaring ter ondertekening.

Onderstaand alle ondertekende Kascommissie Verklaringen.

Start typing and press Enter to search

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Dit zal sluiten in 0 seconden