Registratie gegevens

Opslag registratie gegevens
data
Tijdens de registratie als lid, donateur en voor evenementen via onze website werken wij al aan uw privacy.

Privacy

Persoonsgegevens die je op deze website opgeeft, gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor je deze heeft gegeven. Naast registratie voor onze website hebben wij ook een gekoppelde registratie voor het versturen van email, nieuwsbrief en onze financiële administratie.

Leden en donateurs hebben ook directe inzage in hun facturen.

Gegevens opslag leden

Voor onze dienstverlening verwerken wij de volgende persoonsgegevens. Deze gegevens kun je zelf aanpassen en gebruiken wij voor contact over onze dienstverlening, sturen van informatie waarom je hebt gevraagd en/of het afhandelen van informatie die je ons hebt gegeven.

Gegeven Ten behoeve van
Voornaam en achternaam Persoonlijke adressering in e-mail, post en facturen.
Gebruikersnaam en wachtwoord Toegang tot het ledendeel van de website. Het wachtwoord is onleesbaar voor ons.
E-mail adres Kunnen sturen van e-mail en facturen.
Geslacht Persoonlijke adressering in e-mail, post en facturen.
Adres Persoonlijke adressering in e-mail, post en facturen.
Telefoonnummer Wanneer niet bereikbaar via e-mail.
Geboortedatum Bepalen ouder dan 18 jaar, felicitatie verjaardag, stellen vragen aan specifieke doelgroep.
Voornaam persoon met CMN Felicitatie verjaardag

Gegevens opslag donateurs

Voor onze dienstverlening verwerken wij de volgende persoonsgegevens. Deze gegevens kun je zelf aanpassen en gebruiken wij voor contact over onze dienstverlening, sturen van informatie waarom je hebt gevraagd en/of het afhandelen van informatie die je ons hebt gegeven.

Gegeven Ten behoeve van
Voornaam en achternaam Persoonlijke adressering in e-mail, post en facturen.
E-mail adres Kunnen sturen van e-mail en facturen.
Geslacht Persoonlijke adressering in e-mail, post en facturen.
Adres Persoonlijke adressering in e-mail, post en facturen.
Telefoonnummer Wanneer niet bereikbaar via e-mail.

Gegevens opslag deelnemers evenementen

Voor onze dienstverlening verwerken wij de volgende persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij de organisatie van evenementen, denk hier aan bijvoorbeeld onze Familiedag en Ledenconferentie, zoals het bepalen van het aantal deelnemers in verschillende leeftijdscategorieën.

Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om informatie te sturen over onze evenementen zoals de agenda.

Uiteraard geven wij deze gegevens niet door aan derden. Wij dienen aantallen personen door te geven in leeftijdscategorieën.

Gegeven Ten behoeve van
Voornaam en achternaam Persoonlijke adressering in e-mail, post en facturen.
E-mail adres Kunnen sturen van e-mail en facturen.
Geslacht Persoonlijke adressering in e-mail, post en facturen.
Adres Persoonlijke adressering in e-mail, post en facturen.
Telefoonnummer Wanneer niet bereikbaar via e-mail.
Geboortedatum Bepalen ouder dan 18 jaar, felicitatie verjaardag, stellen vragen aan specifieke doelgroep.

Leden mailings

Onze leden worden op de hoogte gehouden van specifieke activiteiten zoals wanneer het aanmelden voor onze evenementen geopend zijn. Het e-mail adres van leden wordt opgenomen in de e-mail ledenlijst waarbij ieder lid een separate e-mail krijgt en niet kan zien aan wie deze e-mail nog meer is verstuurd.

Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief is een belangrijk medium waarin onder meer onze evenementen worden aangekondigd en allerlei nieuwtjes. Je kunt je eenvoudig uitschrijven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief onderaan de nieuwsbrief.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Wij hebben passende en technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen en beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik, onrechtmatige verwerking, onopzettelijk verlies en vernietiging/beschadiging.

In het kader van onze dienstverlening maken wij gebruik van diensten van derden (‘verwerkers’). Deze verwerkers verwerken uitsluitend persoonsgegevens in opdracht van Nevus Netwerk Nederland. Wij hebben met deze verwerkers verwerkersovereenkomsten gesloten waarin staat dat zij alle verplichtingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming naleven.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Toegang tot de website registratie is voorbehouden aan bestuursleden en de webmaster. Deze personen hebben een overeenkomst getekend welke onder meer een vertrouwelijkheidsclausule bevat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je heeft het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen

Wat gebeurt er met je gegevens bij opzeggen lidmaatschap?

  • Je gegevens worden verwijderd uit het gesloten gedeelte van de website.
  • Je gegevens worden verwijderd uit het ledengedeelte facturatiesysteem, zoals geëist in AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). In een afgesloten deel blijven gegevens op te vragen. Dit is een vereiste van het ministerie van VWS (subsidie verstrekker). Zij eisen dat facturen van leden 10 jaar bewaard worden.
  • Je e-mail adres blijft bestaan voor nieuwsbrieven. Als je je daarvoor wilt afmelden moet je onderaan de nieuwsbrief klikken op ‘unsubscribe’.

De gegevens welke zijn opgegeven voor de registratie van een evenement worden maximaal één maand bewaard na afloop van het evenement.

Start typing and press Enter to search

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Dit zal sluiten in 0 seconden