Privacy (AVG)

Introductie Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
data
Als patiëntenorganisatie verwerken wij persoonsgegevens. Wij gaan daar zo zorgvuldig mogelijk mee om en houden wij ons aan (Europese) wettelijke eisen op het gebied van gegevensbescherming. Een voorbeeld van gebruik van persoonsgegevens zijn de gegevens zoals naam en email adres bij aanmelding als lid. Een ander voorbeeld is de aanmelding voor deelname aan onze Familiedag en Conferentie.

Nieuwe Privacyregeling Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 27 april 2016 is de nieuwe Europese privacy regelgeving van kracht geworden waarbij de EU-landen tot 25 mei 2018 de tijd hebben gehad om deze regelgeving te implementeren. Deze nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (klik hier voor de Wettelijke tekst) en zal de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gaan vervangen. Vanaf dat moment geldt de norm om structureel en doeltreffend maatregelen te treffen tegen nalatige verwerking van persoons­gegevens. In Nederland is de organisatie Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthouder in dit geheel.

Andere belangrijke documenten zijn:

  1. Verklaring: dit is een privacyverklaring van onze organisatie over de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie.
  2. Inzage regeling: een ieder heeft het recht op te vragen bij ons welke gegevens zijn vastgelegd over deze persoon. Bij minderjarige kinderen (onder 18 jaar in Nederland) kunnen dit ook de ouders/verzorgers zijn.

Vragen

Start typing and press Enter to search

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Dit zal sluiten in 0 seconden