Verklaring

Privacy verklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
rechtenhamer
Onze organisatie respecteert de privacy van al haar leden/begunstigers en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door jouw verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Onze organisatie is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites die via een link met deze website bereikbaar zijn. Je kunt het privacy beleid van die andere sites raadplegen door hun privacy verklaringen aan te klikken.

Verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie

Als je je aanmeldt als lid of begunstiger van onze organisatie vragen wij om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in onze administratie en worden gebruikt om onze diensten aan jou te kunnen leveren en jou te kunnen informeren over onze bijeenkomsten en activiteiten.

Je gegevens kunnen ook gebruikt worden om jou door middel van nieuwsbrieven of anderszins te informeren over producten en diensten van derden die het onderwerp van onze vereniging betreffen. Je e-mailadres zal daarvoor alleen gebruikt worden als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Je kunt het ontvangen van die informatie altijd stopzetten op de in de mailings aangegeven methode (opt-out).

Je persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door onze organisatie. Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden tenzij wij daartoe verplicht zijn door de wet of een rechterlijke uitspraak, als je toestemming hebt gegeven voor die verstrekking of de verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en onze organisatie.

Je hebt altijd de mogelijkheid jouw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te laten verwijderen. Je kunt daartoe een verzoek indienen

Onze organisatie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor zij in de administratie zijn opgenomen en gebruikt. Je persoonsgegevens zullen uiterlijk een jaar na beëindiging van jouw lidmaatschap van de vereniging uit de administratie worden verwijderd.

Start typing and press Enter to search

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Dit zal sluiten in 0 seconden