Melanoma Patient Network Europe

27-30 april 2023
mpne5
Van 27 tot en met 30 april vond het Melanoma Patient Network Europe congres plaats in Brussel (hierna: MPNE congres). Het is voor artsen, onderzoekers en patiëntvertegenwoordigers. Dit congres wordt sinds 2014 georganiseerd door patiëntvertegenwoordigers uit verschillende landen. Nevus Netwerk Nederland is hierbij aanwezig geweest.

MPNE

MPNE is een belangrijke partner voor NNN omdat wij niet veel kennis in huis hebben over de behandeling van een melanoom. In zeldzame gevallen kan een melanoom in de CMN ontstaan of op de hersenvliezen (NCM). MPNE richt zich vooral op de behandelmogelijkheden, onderzoek, clinical trials, enz. Sinds 2010 is er veel vooruitgang geboekt in de behandeling van een melanoom. Dit geldt vooral voor de meest voorkomende melanoom. Er is weinig vooruitgang geboekt in de behandelopties bij een melanoom die bij CMN voorkomt (NRAS mutatie). Dit is een zeldzame melanoom. Als het zich voor doet, is het vaak bij kinderen, echter is een kindermelanoom zeer zeldzaam. Hieronder een verslag van het MPNE congres, vooral presentaties van het nieuwe onderzoek MELCAYA. Benjamin Löffler (Nävus Netzwerk) en Marjolein van Kessel (NNN) vertegenwoordigden mensen met aangeboren moedervlekken via Naevus Global.

mpne13

Susana Puig, project coördinator MELCAYA

Susana Puig is afdelingshoofd van Dermatology Service at the Hospital Clinic Barcelona University Hospital. Zij is projectleider van MELCAYA. MELCAYA staat voor Melanoma in Children Adults and Young Adults.

mpne8

Een melanoom bij kinderen en jonge patiënten is moeilijk te diagnosticeren, er zijn nog steeds geen behandelopties en de resultaten zijn wisselend. Door de zeldzaamheid wordt er geen expertise opgebouwd. Een melanoom kan ook voorkomen bij kinderen zonder CMN (Spits melanoom).

Onderzoekers willen weten wie er meer kans heeft om een melanoom te krijgen. Het ontstaan van een melanoom is gekoppeld aan zowel omgevingsfactoren (zoals UV straling) en genetische factoren. De rol van melanoomgevoeligheidsgenen is bekend bij volwassenen, maar staat nog steeds ter discussie bij een melanoom bij kinderen en adolescenten. Inzicht in het risico op een melanoom helpt om deze zo vroeg mogelijk te voorkomen én op te sporen.

MELCAYA (het nieuwe onderzoeksproject) richt zich op drie ontwikkelingen:

 1. Een Europees platform oprichten voor een second opinion.
 2. Tools ontwikkelen om met kunstmatige intelligentie (artificial intelligence) tot een betere diagnose te komen. Pathologisch onderzoek naar een melanoom is complex en vraagt goede kennis van een patholoog.
 3. Onderzoeken of met de adem van kinderen een melanoom te detecteren is waardoor kinderen beter gevolgd kunnen worden. In Israël hebben onderzoekers aanwijzingen dat adem van samenstelling verandert als iemand een melanoom heeft. Dit is niet met onze neus te ruiken, maar er zijn apparaten die die dit kunnen meten.

Er doen heel veel onderzoekers mee. Elk onderzoek staat omschreven in een work package (onderzoekspakket). Er zijn 11 workspackages. Patiënten kunnen inbreng geven bij work packages 2, 3 en 7. Deze zijn bij MPNE gepresenteerd.

Het onderzoek is groot en complex, maar zal heel waardevol zijn voor mensen met CMN!

We must dream big!

Daniela Massi, MELCAYA partner, University of Florence

Daniela Massi, MD, PhD, is Professor of Pathology at the University of Florence Medical School, Italy. Daniela Massi gaf een presentatie over de uitdagingen in de melanoomdiagnostiek en hoe patiënten kunnen profiteren van een platform voor een second opinion. Een melanoom is soms moeilijk te diagnosticeren, een melanoom bij kinderen en adolescenten is nog uitdagender. Effectieve interactie tussen histopathologen in heel Europa via digitale platforms zou de diagnostische nauwkeurigheid kunnen verbeteren.

Er zijn verschillende manieren waarop weefsel wordt afgenomen:

In een Melanoom Pathologie Rapport staat (minimaal) vermeld: de Breslow-dikte (mm), de marges, of er zweren zijn, aantal mitoses (celdelingen/mm2), histotype, de fase van tumorgroei, en nog een aantal factoren (TIL’s, regressie, Clark-niveau, Lymfo-vasculaire invasie, neurotropisme, microsatellieten, geassocieerde melanocytaire naevus en dermale zonne-elastose).

Er zijn heel veel misdiagnoses. Ze wijst op een onderzoek dat aangeeft dat 1 in de 6 diagnoses verkeerd gediagnosticeerd zijn.

​Bij MELCAYA onderzoekt zij:

 • een heterogene groep, inclusief melanomen die nieuw ontstaan (novo) ​​of daarmee samenhangen, congenitale naevi, verschillende CAYA melanomen.
 • Prepuberaal melanoom – Hogere frequentie van melanomen bij congenitale naevi, novo, de verhoogde frequentie van NRAS-mutaties, beperkte rol van UV straling en BRAF-mutaties.
 • Postpuberale melanomen – Hogere frequentie van melanomen van het volwassen type, vooral low – CSD melanomen (CSD: Chronically Sun Damamged).

Het doel van Work package 3 MELCAYA

 • Het verzamelen van weefsel van een melanoom bij patiënten  jonger dan 20 jaar, melanoom bij patiënten  jonger dan 30 jaar;
 • Protocollen opstellen voor weefselverwerking en afname van weefselmonsters;
 • Standaardiseren van een pathologisch rapport;
 • Gecombineerde fenotypische-genotypische diagnostiek en verfijning van tumor sub classificatie;
 • Pan-Europees digitaal second opinion platform.

Patiëntenbijdrage bij work package 3

Als patiënt kun je jouw behandelend arts erop wijzen dat je een bijdrage wilt leveren aan dit project door weefsel beschikbaar te stellen. Data worden dan anoniem gedeeld met MELCAYA. Dr. Susana Puig noemt het ‘pseudo anoniem’. Je arts moet wel weten om welk weefsel het gaat. Het betreft hier een Europees project, maar digitale scans uit de USA kunnen aangeboden worden via Miguel Reyes, die partner is in dit project.

Laura Sampietro-Colom, Clinic Barcelona University Hospital, Healthcare Strategies and Implementation

Het werk van Laura en haar team bestaat uit het ontwikkelen van hulpmiddelen en richtlijnen voor gezondheidsautoriteiten ter ondersteuning van het besluitvormingsproces over vroege diagnostiek en preventie van een melanoom bij kinderen. Dit omvat een Health Technology Assessment (HTA)-kader voor de beoordeling van innovatieve technologieën gericht op een melanoom bij kinderen, met inbegrip van ethische en sociale kwesties.
Waarom is dit belangrijk voor patiënten? Health Technology Assessment is dé manier waarop nieuwe hulpmiddelen voor vroege diagnose, therapieën of andere interventies in de gezondheidszorg, patiënten kunnen bereiken. De acceptatie van innovatie hangt sterk af van hoe goed de HTA-kaders in elk Europees land zijn.

Work package 7 van het MELCAYA-project richt zich op vier gebieden:

 1. De kennis van risicofactoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling van een melanoom bij CAYA-patiënten inclusief grote/gigantische congenitale melanocytische naevi (L/GCMMN) als voorlopermodel.
 2. De verbetering van CAYA-melanoom (Children Adolecents Young Adults), vroege diagnose en monitoring met behulp van artificial intelligence (AI-methoden en ontwrichtende, niet-invasieve technologie).
 3. De kennis van de progressie van CAYA-melanoom, rekening houdend met de belangrijkste subtypes (Spitz-melanoom, melanoom dat ontstaat in een aangeboren naevus en conventionele melanomen) en metastatische melanoom.
 4. Onderzoek van eerder werk: de strategieën ontwikkeld door de door de EU gefinancierde gezamenlijke actie voor zeldzame kankers (JARC) die werd gecoördineerd door de Italiaanse Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, en een specifieke taak over strategieën voor zeldzame vormen van kanker bij kinderen werd geleid door de Universiteit van Tübingen.

Doel work package 7

Hulpmiddelen en richtlijnen ontwikkelen voor gezondheidsautoriteiten om het besluitvormingsproces in een vroeg stadium te ondersteunen bij diagnose en preventie van een melanoom bij kinderen. Dit bestaat uit drie onderdelen:

 1. Begeleiding bij het ontwikkelen van innovatieve technologieën (medische hulpmiddelen, AI- en diagnostische test) voor de beoordeling van een melanoom in de kindertijd, inclusief advies over de overdraagbaarheid van erfgenamen, gericht op de preventie en diagnostiek aan het EU-gezondheidsstelsel in het kader van de huidige ERU Health Technology Assessment Regulatie.
 2. Ethische, juridische en sociale implicaties (ELSI) beoordelen bij het implementeren van preventieve en diagnostische maatregelen gezondheidszorgprogramma’s voor een melanoom in de kindertijd.
 3. Strategieën voor het gezondheidszorgsysteem ontwerpen. Beleid te informeren over de strategieën die geïmplementeerd moeten worden om de huidige lacunes op de EU-markten op het gebied van preventie en diagnose van een melanoom bij kinderen te overwinnen.

Patiëntenparticipatie bij work package 7

 • Patient journey mapping, in samen werking met MPNE
 • Etische, sociale implicaties, contact via NNN en de patiëntenvereniging Melanoma Roemenië
 • Strategiën en implementaties

Heather Etchevers: Wat maakt een melanoom tot een melanoom? Triggers en overgangen van normale melanocyten naar naevus naar een melanoom.

Heather Etchevers is team leider bij het onderzoeksteam, INSERM (French National Institutes of Health). Al jaren doet zij onderzoek naar CMN. Meedoen aan MELCAYA voelt voor haar als een plek waar zij eindelijk haar bevindingen in kan delen. Ze is erg enthousiast.

Met haar onderzoek probeert Heather Etchevers erachter te komen hoe een molecuul verandert van een melanocyt (pigment cel), naar nevus, naar melanoom. Dit kan lineair gaan, maar ook door splitsingen, waarbij de ene cel wel een melanoom wordt en de andere niet. Ze vergelijkt dit met takken van een boom als er verschillende mogelijkheden in tijd zijn.

Bij congenitale naevi kan een melanoom in de moedervlek ontstaan, maar ook buiten de moedervlek. Als je kijkt naar de ontwikkeling van een cel zoekt zij naar bewijs voor een mix van blijvende voorlopers met verschillende eigenschappen die mogelijk bepalen waarom een cel in een melanoom verandert. Als dat gebeurt: wanneer ontwikkelden die eigenschappen zich? Waar zitten die eigenschappen? Ze gaat terug naar de stamcel, de cel in een embryo die zicht ontwikkelt tot huidcel of hersenvlies cel. Alle cellen in een monster van een bepaalde persoon hebben hetzelfde genoom (DNA). Alleen vergelijkbare celtypen en status delen transcriptomen (RNA).

Het genotype is de verzameling van alle erfelijke informatie, dus dan hebben we het over wat vastligt in je chromosomen ofwel DNA. Maar niet alleen het genotype voorspelt hoe een cel gaat groeien.

Doel work package 2

 • Hoe kunnen we een melanoom snel detecteren en effectief behandelen?
 • Hoe verminderen we de last van het individu en het gezin?
 • Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zo snel mogelijk weer het normale leven op kan pakken?
mpne11

Start typing and press Enter to search