Europees dermatologie congres

7-10 september 2022
eadvcongres
Het Europees congres voor Dermatologie en Venerologie (EADV) vindt eens in de twee jaar plaats. Meer dan 600 sprekers in meer dan 170 sessies, hebben de nieuwste ontwikkelingen in de patiëntenzorg gedeeld. NNN is hierbij actief aanwezig geweest!

Het EADV congres, 7-10 september, Milaan

Dit enorme congres wordt wereldwijd bezocht door dermatologen, studenten en farmaceutische industrie én patiëntvertegenwoordigers. Global Skin, de wereldwijde organisatie voor alle huidaandoeningen krijgt een steeds belangrijkere rol bij dit congres. Zij zorgen voor een groot deel dat patiëntvertegenwoordigers ook betrokken worden bij het congres. De volgende activiteiten waren er voor NNN:

  1. Delen informatie: een stand met informatiemateriaal in een ‘patient village’ op het congres.
  2. Presentatie: zelf op het congres een presentatie geven over optimale patiëntenzorg in het grotere onderwerp ‘shared decision making’, ofwel samen beslissen.
  3. Delen van eigen successen: een pitch over succesvolle activiteiten van onze patiëntenorganisatie.
  4. Presentaties bijwonen: alle presentaties zijn toegankelijk voor patiëntvertegenwoordigers.
  5. Netwerk verbreden: contacten leggen en bekendheid geven aan onze organisatie.

1. Delen van informatie

Al een aantal jaren probeert de patiëntenwereld een zichtbare plek te krijgen op dit congres. Het is een manier om vanuit het perspectief van de patiënt informatie te delen met artsen, dermatologen, onderzoekers en studenten. Brochures zijn ontwikkeld vanuit de behoefte van de patiënt en kan een waardevolle aanvulling zijn op de informatie die de dermatoloog deelt aan zijn patiënten. Helaas blijft het moeilijk voor de EADV organisatoren om hier voldoende prioriteit aan te geven. We kregen een plaats toegewezen in de kelder, waar niet de hele stroom bezoekers automatisch langs liep. Desondanks hebben we tientallen bezoekers gehad en hebben we veel informatie kunnen meegeven. Uiteraard in het Engels. Aangeboren moedervlekken zijn zeldzaam, om verder te komen in onderzoek en organisatie van de zorg is het erg belangrijk om internationaal actief te zijn.

 

2. Presentatie

Van half 9 tot 12 uur hebben 10 sprekers hun visie gegeven over het onderwerp ‘samen beslissen’. Tussendoor waren er panel discussies. Bij dit onderdeel waren patiëntvertegenwoordigers en Global SKin betrokken, samen met dermatologen. Enkele indrukwekkende presentaties deze ochtend:

Professor Chris Bundy (Health Psychologist, Cardiff, United Kingdom) gaf een goede presentatie waarin zij uitlegde wanneer samen beslissen moeilijk wordt voor artsen en hoe er toegewerkt kan worden naar hoe je samen beslissingen kan nemen over een behandeling. Na deze presentatie vertelde Rachel Hewitt (Cardiff, United Kingdom) over het opbouwen van gespreksvaardigheden met patiënten. Een presentatie over successen in ‘samen beslissen – waarom resultaten verbeteren.

Marjolein van Kessel heeft een korte presentatie gegeven over haar visie over dit onderwerp. Bij samen beslissen kunnen patiëntenorganisaties een bijdrage leveren. Klik hier om de presentatie te zien.

3. Delen van eigen successen

Naast het EADV congres heeft Global Skin een bijeenkomst georganiseerd voor alle aanwezige patiëntenorganisaties. Bij deze bijeenkomst hebben wij een pitch aan elkaar gegeven als inspiratie. Hieronder de pitch van Marjolein.

4. Presentaties bijwonen

4.1 Wondgenezing

De presentatie over ‘wound healing’. Bij het verwijderen van CMN hebben wij te maken met wondzorg. Bij deze presentaties zijn de nieuwste inzichten gedeeld over o.a. wond genezing (infecties), patiënt outcomes en stamcellen voor betere genezing. Dr. Selim Aractingi (dermatoloog Parijs) doet onderzoek waar #CMN een rol gaat krijgen.

4.2 Smartphone apps, dermatoscopy en artificial intelligence

Er zijn veel presentaties gegeven over dermatoscopy en artificial intelligence voor de detectie van melanoom. Komende jaren zullen er steeds meer smart phone apps ontwikkeld worden. Denk aan de ontwikkeling van gezichtsherkenning, ontwikkeld met afbeeldingen van gezichten en artificial intelligence.

Het levert veel discussie op, duidelijk is dat deze techniek in de toekomst een grote rol gaat spelen. Patiënten kunnen zelf foto’s maken, een app kan de foto interpreteren. Beelden worden door artificial intelligence gebruikt om te leren en in de toekomst de diagnose melanoom nauwkeuriger te kunnen vaststellen. Op dit moment zijn er nog te weinig beelden om van te leren.

Hier worden risico’s in gezien zoals verantwoordelijkheden van foute diagnoses, uitslagen die artsen en/of onderzoekers mogelijk beïnvloeden,  uitslagen die patiënten op het verkeerde been zetten. Er is behoefte aan verder onderzoek naar de kwaliteit van de apps. De rol van de dermatoloog kan door de app veranderen.

Vergelijking zoals een dermatoloog beoordeelt: links zonder bril (traditioneel), midden met bril (dermatoscope), rechts: interpretatie met behulp van artificial intelligence.

5. Netwerk verbreden

Bij deze conferentie hebben we zeer nauw samen gewerkt met dr. Bibi Montfrans (dermatoloog Erasmus MC) en Prof. Dr. Ana Maria Forsea (dermatoloog Boekarest) organisatoren bij de EADV. Global Skin is zeer actief, en wij zijn weer bij hen actief betrokken. Daarnaast hebben wij veel artsen, dermatologen en onderzoekers gesproken en van informatiemateriaal voorzien.

Start typing and press Enter to search